VRHunska štednja u Prvoj banci! - Prva Banka Crne Gore

01.11.2022

VRHunska štednja u Prvoj banci!


Povodom Svjetskog dana štednje, koji se obilježava 31. oktobra, obezbijedili smo povoljne kamatne stope na oročene depozite za fizička i pravna lica.

FIZIČKA LICA

Standardni (klasični) tip štednje:

 • 2,50% na 12 mjeseci;
 • 2,80% na 18 mjeseci;
 • 3,00% na 24 mjeseca;
 • 4,00% na 36 mjeseci.

*Kamatne stope na oročene novčane depozite fizičkih lica u stranim valutama (USD, CHF i GBP):

 • 0,20% na 3 mjeseca;
 • 0,25% na 6 mjeseci;
 • 0,35% na 12 mjeseci;
 • 0,45% na 24 mjeseca.

Rentna štednja:

 • 2,50% na 12 i 18 mjeseci;
 • 3,00% na 24 mjeseca;
 • 4,00% na 36 mjeseci.

PRAVNA LICA

Standardni (klasični) tip štednje:

Iznos depozita veći od 200.000,00 EUR:

 • 1,00% na 12 i 18 mjeseci;
 • 1,40% na 24 mjeseca;
 • 1,70% na 36 mjeseci.

Depoziti manji ili jednaki od 200.000,00 EUR:

 • 1,00% na 12 i 18 mjeseci;
 • 1,50% na 24 mjeseca;
 • 1,90% na 36 mjeseci.

*Kamatne stope na oročene novčane depozite pravnih lica u stranim valutama (USD, CHF i GBP):

 • 0,01% na 3 mjeseca;
 • 0,02% na 6 mjeseci;
 • 0,03% na 12 mjeseci;
 • 0,25% na 24 mjeseca.


Štedite u Prvoj, jer dobre odluke se vraćaju sa kamatom!

Ponuda važi do 21.03.2024. godine. Za više informacija posjetite našu najbližu filijalu.


Reprezentativni primjer klasične štednje za fizička lica


Iznos oročenog depozita 50.000,00 EUR
Period oročenja 36 mjeseci
NKS 4,00%
EKS  4,00%
Ukupan iznos oročenog depozita 56.243,20 EUR *
Period 01.11.2023 - 01.11.2026.

* u ukupan iznos oročenog depozita nije uračunat porez, koji za rezidente i nerezidente iznosi 15%.

Reprezentativni primjer rentne štednje za fizička lica

Iznos oročenog depozita 50.000,00 EUR
Period oročenja 36 mjeseci
NKS 4,00%
EKS  4,00%
Ukupan iznos oročenog depozita 55.892,67 EUR *
Period 01.11.2023 - 01.11.2026.

* u ukupan iznos oročenog depozita nije uračunat porez, koji za rezidente i nerezidente iznosi 15%.


img 

Prva banka Crne Gore je članica sistema za zaštitu depozita.

Fond za zaštitu depozita je specijalizovana institucija za osiguranje depozita, osnovana u skladu sa Zakonom o zaštiti depozita. Osnovna djelatnost Fonda je ostvarivanje zaštite depozita u bankama i obaveza da pri nastanku zaštićenog slučaja (stečaj banke) isplati deponentima garantovane depozite, do iznosa utvrđenog Zakonom. Zaštita depozita obuhvata depozite položene kod banke prije ili na dan nastanka zaštićenog slučaja. Zaštićeni slučaj nastaje danom donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka nad bankom. Fond garantuje isplatu garantovanih depozita do iznosa od 50.000 eura po deponentu, po banci, bez obzira na broj i visinu iznosa koje taj deponent posjeduje kod banke nad kojom je otvoren stečajni postupak.
×