VRHunska štednja u Prvoj banci! - Prva Banka Crne Gore

01.11.2022

VRHunska štednja u Prvoj banci!


Povodom Svjetskog dana štednje, koji se obilježava 31. oktobra, obezbijedili smo povoljne kamatne stope na oročene depozite za fizička i pravna lica.

FIZIČKA LICA

Standardni (klasični) tip štednje:

 • 2,50% na 12 mjeseci;
 • 2,80% na 18 mjeseci;
 • 3,00% na 24 mjeseca;
 • 4,00% na 36 mjeseci.

*Kamatne stope na oročene novčane depozite fizičkih lica u stranim valutama (USD, CHF i GBP):

 • 0,20% na 3 mjeseca;
 • 0,25% na 6 mjeseci;
 • 0,35% na 12 mjeseci;
 • 0,45% na 24 mjeseca.

Rentna štednja:

 • 2,50% na 12 i 18 mjeseci;
 • 3,00% na 24 mjeseca;
 • 4,00% na 36 mjeseci.

PRAVNA LICA

Standardni (klasični) tip štednje:

Iznos depozita veći od 200.000,00 EUR:

 • 1,00% na 12 i 18 mjeseci;
 • 1,40% na 24 mjeseca;
 • 1,70% na 36 mjeseci.

Depoziti manji ili jednaki od 200.000,00 EUR:

 • 1,00% na 12 i 18 mjeseci;
 • 1,50% na 24 mjeseca;
 • 1,90% na 36 mjeseci.

*Kamatne stope na oročene novčane depozite pravnih lica u stranim valutama (USD, CHF i GBP):

 • 0,01% na 3 mjeseca;
 • 0,02% na 6 mjeseci;
 • 0,03% na 12 mjeseci;
 • 0,25% na 24 mjeseca.


Štedite u Prvoj, jer dobre odluke se vraćaju sa kamatom!

Ponuda važi do 30.09.2023. godine. Za više informacija posjetite našu najbližu filijalu.


Reprezentativni primjer klasične štednje za fizička lica


Iznos oročenog depozita 25.000,00 EUR
Period oročenja 12 mjeseci
NKS 2,50%
EKS  2,50%
Ukupan iznos oročenog depozita 25.625,00 EUR *
Period 01.11.2022. - 01.11.2023.

* u ukupan iznos oročenog depozita nije uračunat porez, koji za rezidente i nerezidente iznosi 15%.

Reprezentativni primjer rentne štednje za fizička lica

Iznos oročenog depozita 25.000,00 EUR
Period oročenja 12 mjeseci
NKS 2,50%
EKS  2,50%
Ukupan iznos oročenog depozita 25.617,95 EUR *
Period 01.11.2022. - 01.11.2023.

* u ukupan iznos oročenog depozita nije uračunat porez, koji za rezidente i nerezidente iznosi 15%.


img 

Prva banka Crne Gore je članica sistema za zaštitu depozita.

Fond za zaštitu depozita je samostalna, neprofitna institucija, sa sjedištem u Podgorici, osnovana Zakonom koji uređuje zaštitu depozita u Crnoj Gori, sa ciljem da se vlasnicima depozita u bankama omogući sigurnost uloga, te da se posredno doprinese finansijskoj stabilnosti zemlje. U slučaju pokretanja stečaja u nekoj banci, uloga Fonda je da deponentima obezbijedi da jednostavno i brzo mogu raspolagati svojim sredstvima do iznosa garantovanog depozita.
×