Obavještenje o izmjeni naknada za usluge platnog prometa fizičkih i pravnih lica - Prva Banka Crne Gore

23.11.2022

Obavještenje o izmjeni naknada za usluge platnog prometa fizičkih i pravnih lica


Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da će od 23. januara 2023. godine biti u primjeni nove tarife za usluge platnog prometa fizičkih i pravnih lica, po kojima će Prva banka CG AD - osnovana 1901. godine naplaćivati naknade za pružanje platnih usluga.

Važeće tarife primjenjivaće se do 22. januara 2023. godine.

Pregled naknada za usluge platnog prometa fizičkih i pravnih lica (u primjeni od 23.01.2023. godine)

Pregled naknada za usluge fizičkih i pravnih lica i korespodentskog bankarstava (u primjeni do 22.01.2023. godine)

Za više informacija posjetite naš najbliži šalter ili nas kontaktirajte putem telefona na 19891 ili email-a na info@prvabankacg.com.

×