Oglašavanje slobodnih radnih mjesta - Prva Banka Crne Gore

08.10.2018

Oglašavanje slobodnih radnih mjesta


1. REFERENT/KINJA ZA RAD NA ŠALTERU – 1 IZVRŠIOC – Bijelo Polje

I Uslovi:
 • IV stepen, SSS gimnazija ili ekonomska škola;
 • radno iskustvo najmanje 6 mjeseci;
 • poznavanje Engleskog jezika;
 • rad na računaru;
II Opis poslova:
 • otvaranje računa za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • mjenjački poslovi;
 • poslovi štednje;
 • prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica ;
 • prijem zahtjeva za elektronsko bankarstvo;
 • osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom;
 • knjiženja iz djelokruga rada;
 • čuvanje dokumentacije;
 • dostavljanje izvoda klijentima za nacionalna plaćanja (pravna i fizička lica) i međunarodna plaćanja (fizička lica);
 • primanje instrukcija i naloga za plaćanje u nacionalnom i međunarodnom platnom prometu;
 • kontrola pokrića za međunarodna plaćanja;
 • poslovi zastupanja u osiguranju;
Mjesto rada Bijelo Polje.


2. REFERENT/KINJA ZA RAD NA ŠALTERU – 1 IZVRŠIOC – Budva


I Uslovi:
 • IV stepen, SSS gimnazija ili ekonomska škola;
 • radno iskustvo najmanje 6 mjeseci;
 • poznavanje Engleskog jezika;
 • rad na računaru;
II Opis poslova:
 • otvaranje računa za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • mjenjački poslovi;
 • poslovi štednje;
 • prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica ;
 • prijem zahtjeva za elektronsko bankarstvo;
 • osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom;
 • knjiženja iz djelokruga rada;
 • čuvanje dokumentacije;
 • dostavljanje izvoda klijentima za nacionalna plaćanja (pravna i fizička lica) i međunarodna plaćanja (fizička lica);
 • primanje instrukcija i naloga za plaćanje u nacionalnom i međunarodnom platnom prometu;
 • kontrola pokrića za međunarodna plaćanja;
 • poslovi zastupanja u osiguranju;
Mjesto rada Budva.


3. REFERENT/KINJA ZA RAD NA ŠALTERU – 1 IZVRŠIOC - Cetinje


I Uslovi:
 • IV stepen, SSS gimnazija ili ekonomska škola;
 • radno iskustvo najmanje 6 mjeseci;
 • poznavanje Engleskog jezika;
 • rad na računaru;
II Opis poslova:
 • otvaranje računa za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • mjenjački poslovi;
 • poslovi štednje;
 • prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica ;
 • prijem zahtjeva za elektronsko bankarstvo;
 • osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom;
 • knjiženja iz djelokruga rada;
 • čuvanje dokumentacije;
 • dostavljanje izvoda klijentima za nacionalna plaćanja (pravna i fizička lica) i međunarodna plaćanja (fizička lica);
 • primanje instrukcija i naloga za plaćanje u nacionalnom i međunarodnom platnom prometu;
 • kontrola pokrića za međunarodna plaćanja;
 • poslovi zastupanja u osiguranju;
Mjesto rada Cetinje.


4. REFERENT/KINJA ZA RAD NA ŠALTERU – 1 IZVRŠIOC - Danilovgrad


I Uslovi:
 • IV stepen, SSS gimnazija ili ekonomska škola;
 • radno iskustvo najmanje 6 mjeseci;
 • poznavanje Engleskog jezika;
 • rad na računaru;
II Opis poslova:
 • otvaranje računa za nacionalna i medjunarodna placanja (pravna i fizička lica);
 • preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • mjenjački poslovi;
 • poslovi štednje;
 • prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica ;
 • prijem zahtjeva za elektronsko bankarstvo;
 • osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom;
 • knjiženja iz djelokruga rada;
 • čuvanje dokumentacije;
 • dostavljanje izvoda klijentima za nacionalna plaćanja (pravna i fizička lica) i međunarodna plaćanja (fizička lica);
 • primanje instrukcija i naloga za plaćanje u nacionalnom i međunarodnom platnom prometu;
 • kontrola pokrića za međunarodna plaćanja;
 • poslovi zastupanja u osiguranju;
Mjesto rada Danilovgrad.
 
Rok za prijavljivanje kandidata je 3 (tri) dana od dana objavljivanja oglasa.
 
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio uspješnog tima, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu: Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.141, Podgorica, za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: hr@prvabankacg.com sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO

Napomena: Prilikom razmatranja prijava, prednost će imati kandidati sa prethodnim radnim iskustvom u bankarskim poslovima.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.
×