Obavještenje o odlaganju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine Podgorica - Prva Banka Crne Gore

27.04.2023

Obavještenje o odlaganju redovne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine Podgorica


Odlaže se redovna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine za dan 28.04.2023. godine (petak) sa početkom u 15,00 časova, u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, koja je prethodno sazvana za dan 27.04.2023. godine.

Za sve dodatne informacije akcionari se mogu obratiti na kontakt telefon: +382 (20) 409 103.

×

Predsjednik Nadzornog odbora
Mr Milan Perović s.r.