Prva banka dio programa „Energetski efikasan dom“ - Prva Banka Crne Gore

16.10.2018

Prva banka dio programa „Energetski efikasan dom“


Ministarstvo ekonomije pokreće program „Energetski efikasan dom“ čiji je cilj smanjenje troškova grijanja i povećanje komfora u domaćinstvima, ostvarivanje značajnog smanjenja emisija CO2 u sektoru domaćinstva kao i razvoj tržišta sistema za grijanje na biomasu u Crnoj Gori. 

Program podrazumijeva atraktivan i održivi finansijski mehanizam u cilju primjene mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima. Za potrebe ovog Programa, Ministarstvo ekonomije je obezbijedilo 120.000 eura za subvencionisanje kamata i naknada za obradu kredita za: 
  • kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet, briket);
  • ugradnju termoizolacije na fasadi stambenog objekta; 
  • ugradnju energetski efikasne fasadne stolarije. 

Građani će biti u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do 8.000€, sa periodom otplate do šest godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima, dok će Ministarstvo ekonomije subvencionisati troškove obrade kredita i kamate za cjelokupan period otplate kredita. 
 
Sve informacije o kreditu možete dobiti putem email-a: draga.perisic@prvabankacg.com, br. tel. 020/409-156, Draga Perišić. 

Ministarstvo ekonomije sprovodi ovaj Program u saradnji sa partnerskim firmama: Mikromont, Home Systems, Plam Inženjering, Veneta Plamen i Roaming Montenegro, kao i partnerskim bankama, među kojima je i Prva banka Crne Gore.
Sve informacije u vezi navedenog programa možete dobiti putem e-mail: milica.scepovic@mek.gov.me, br. tel. 020 482 185, Milica Šćepović. Informacije o dinamici sprovođenja Programa biće redovno objavljivane na sajtu: http://www.energetska-efikasnost.me .
 
Zainteresovani građani na sledećim linkovima mogu preuzeti: 
Kontakte partnerskih firmi i banaka
Tehničke karakteristike i cijene usluga ugradnje termoizolacije na fasadi stambenog objekta;
Tehničke karakteristike i cijene energetski efikasne fasadne stolarije
Spisak odobrenih sistema za grijanje na moderne oblike biomase (raspoređenih po snazi sistema)
Spisak istovjetnih sistema (raspoređenih po nazivima firmi)
Procedure za implementaciju programa „Energetski efikasan dom“ .
×