Oglašavanje slobodnih radnih mjesta - Prva Banka Crne Gore

06.12.2018

Oglašavanje slobodnih radnih mjesta


 1. DIREKTOR/ICA FILIJALE – 1 IZVRŠILAC – BAR

 
I Uslovi: 

 • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet;
 • 3 godine radnog iskustva;
 • znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • rad na računaru; 

II Opis poslova:

 • upravljanje, organizovanje, koordiniranje i nadziranje pravilnog, blagovremenog i sigurnog odvijanja poslovnih procesa iz poslovnog područja;
 • predlaganje plana prodaje klijentima filijale, realizaciju planirane prodaje klijentima i definisanje akcija i mjera za povećanje prodaje klijentima;
 • aktivan doprinos u izradi strateškog plana prodaje proizvoda Banke prema pojedinim grupama klijenata i kanalima distribucije;
 • upravljanje aktivnostima na razvoju prodaje klijentima iz svoje nadležnosti putem prodajnog osoblja;
 • upravljanje aktivnostima na definisanju standarda prodajne kulture u prodajnom procesu u skladu s propisanim politikama, procedurama i standardima kvaliteta servisa centralne funkcije marketinga;
 • praćenje i izvještavanje o položaju i aktivnostima tržišnih konkurenata te identifikovanju potencijalnih klijenata iz svoje nadležnosti u cilju jačanja tržišnog udjela Banke;
 • profitabilnost i rizičnost poslovanja i pojedinačnih transakcija s klijentima;
 • donošenje i predlaganje pojedinačnih odluka u kreditnom poslovanju s klijentima na osnovu Odluke o ovlašćenjima u kreditnom poslovanju;
 • upravljanje sredstvima i zaposlenima u cilju profitabilnog poslovanja;
 • upravljanje kvalitetom servisa proizvoda namijenjenih klijentima filijale;
 • održavanje registra klijenata iz područja nadležnosti;
 • nadziranje primjene propisanih procedura i uputstava u sprovođenju gotovinskih i bezgotovinskih transakcija te platnog prometa za klijente;
 • nadziranje primjene propisanih procedura i uputstava u trezorskom poslovanju;
 • dnevno praćenje, te mjesečno/kvartalno /godišnje izvještavanje o rizičnosti poslovanja u skladu sa propisanim politikama i procedurama centralne funkcije upravljanja rizicima;
 • osiguravanje, u zakonski utvrđenim rokovima, informacija o prikupljenim podacima i transakcijama u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
 • uspostavljanje kvalitetne komunikacije s lokalnom upravom i samoupravom;
 • praćenje kadrovskih potreba te izvještavanje nadležnog rukovodioca o potrebnoj kadrovskoj strukturi;
 • druge poslove koji nisu navedeni, ali prema srodnosti i logičkoj povezanosti pripadaju ovim poslovima.

Mjesto rada Bar. 

×
 1. DIREKTOR/ICA FILIJALE – 1 IZVRŠILAC – BUDVA


I Uslovi: 

 • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet;
 • 3 godine radnog iskustva;
 • znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • rad na računaru.

 

II Opis poslova: 

 • upravljanje, organizovanje, koordiniranje i nadziranje pravilnog, blagovremenog i sigurnog odvijanja poslovnih procesa iz poslovnog područja;
 • predlaganje plana prodaje klijentima filijale, realizaciju planirane prodaje klijentima i definisanje akcija i mjera za povećanje prodaje klijentima;
 • aktivan doprinos u izradi strateškog plana prodaje proizvoda Banke prema pojedinim grupama klijenata i kanalima distribucije;
 • upravljanje aktivnostima na razvoju prodaje klijentima iz svoje nadležnosti putem prodajnog osoblja;
 • upravljanje aktivnostima na definisanju standarda prodajne kulture u prodajnom procesu u skladu s propisanim politikama, procedurama i standardima kvaliteta servisa centralne funkcije marketinga;
 • praćenje i izvještavanje o položaju i aktivnostima tržišnih konkurenata te identifikovanju potencijalnih klijenata iz svoje nadležnosti u cilju jačanja tržišnog udjela Banke;
 • profitabilnost i rizičnost poslovanja i pojedinačnih transakcija s klijentima;
 • donošenje i predlaganje pojedinačnih odluka u kreditnom poslovanju s klijentima na osnovu Odluke o ovlašćenjima u kreditnom poslovanju;
 • upravljanje sredstvima i zaposlenima u cilju profitabilnog poslovanja;
 • upravljanje kvalitetom servisa proizvoda namijenjenih klijentima filijale;
 • održavanje registra klijenata iz područja nadležnosti;
 • nadziranje primjene propisanih procedura i uputstava u sprovođenju gotovinskih i bezgotovinskih transakcija te platnog prometa za klijente;
 • nadziranje primjene propisanih procedura i uputstava u trezorskom poslovanju;
 • dnevno praćenje, te mjesečno/kvartalno /godišnje izvještavanje o rizičnosti poslovanja u skladu sa propisanim politikama i procedurama centralne funkcije upravljanja rizicima;
 • osiguravanje, u zakonski utvrđenim rokovima, informacija o prikupljenim podacima i transakcijama u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
 • uspostavljanje kvalitetne komunikacije s lokalnom upravom i samoupravom;
 • praćenje kadrovskih potreba te izvještavanje nadležnog rukovodioca o potrebnoj kadrovskoj strukturi;
 • druge poslove koji nisu navedeni, ali prema srodnosti i logičkoj povezanosti pripadaju ovim poslovima.


Mjesto rada Budva.

 

 1. DIREKTOR/ICA FILIJALE – 1 IZVRŠILAC – ULCINJ

 
I Uslovi: 

 • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet;
 • 3 godine radnog iskustva;
 • znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • rad na računaru.

 
II Opis poslova: 

 • upravljanje, organizovanje, koordiniranje i nadziranje pravilnog, blagovremenog i sigurnog odvijanja poslovnih procesa iz poslovnog područja;
 • predlaganje plana prodaje klijentima filijale, realizaciju planirane prodaje klijentima i definisanje akcija i mjera za povećanje prodaje klijentima;
 • aktivan doprinos u izradi strateškog plana prodaje proizvoda Banke prema pojedinim grupama klijenata i kanalima distribucije;
 • upravljanje aktivnostima na razvoju prodaje klijentima iz svoje nadležnosti putem prodajnog osoblja;
 • upravljanje aktivnostima na definisanju standarda prodajne kulture u prodajnom procesu u skladu s propisanim politikama, procedurama i standardima kvaliteta servisa centralne funkcije marketinga;
 • praćenje i izvještavanje o položaju i aktivnostima tržišnih konkurenata te identifikovanju potencijalnih klijenata iz svoje nadležnosti u cilju jačanja tržišnog udjela Banke;
 • profitabilnost i rizičnost poslovanja i pojedinačnih transakcija s klijentima;
 • donošenje i predlaganje pojedinačnih odluka u kreditnom poslovanju s klijentima na osnovu Odluke o ovlašćenjima u kreditnom poslovanju;
 • upravljanje sredstvima i zaposlenima u cilju profitabilnog poslovanja;
 • upravljanje kvalitetom servisa proizvoda namijenjenih klijentima filijale;
 • održavanje registra klijenata iz područja nadležnosti;
 • nadziranje primjene propisanih procedura i uputstava u sprovođenju gotovinskih i bezgotovinskih transakcija te platnog prometa za klijente;
 • nadziranje primjene propisanih procedura i uputstava u trezorskom poslovanju;
 • dnevno praćenje, te mjesečno/kvartalno /godišnje izvještavanje o rizičnosti poslovanja u skladu sa propisanim politikama i procedurama centralne funkcije upravljanja rizicima;
 • osiguravanje, u zakonski utvrđenim rokovima, informacija o prikupljenim podacima i transakcijama u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
 • uspostavljanje kvalitetne komunikacije s lokalnom upravom i samoupravom;
 • praćenje kadrovskih potreba te izvještavanje nadležnog rukovodioca o potrebnoj kadrovskoj strukturi;
 • druge poslove koji nisu navedeni, ali prema srodnosti i logičkoj povezanosti pripadaju ovim poslovima.


Mjesto rada Ulcinj.

 

 1. DIREKTOR/ICA FILIJALE – 1 IZVRŠILAC – HERCEG NOVI 


I Uslovi: 

 • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet;
 • 3 godine radnog iskustva;
 • znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • rad na računaru.

 

II Opis poslova: 

 • upravljanje, organizovanje, koordiniranje i nadziranje pravilnog, blagovremenog i sigurnog odvijanja poslovnih procesa iz poslovnog područja;
 • predlaganje plana prodaje klijentima filijale, realizaciju planirane prodaje klijentima i definisanje akcija i mjera za povećanje prodaje klijentima;
 • aktivan doprinos u izradi strateškog plana prodaje proizvoda Banke prema pojedinim grupama klijenata i kanalima distribucije;
 • upravljanje aktivnostima na razvoju prodaje klijentima iz svoje nadležnosti putem prodajnog osoblja;
 • upravljanje aktivnostima na definisanju standarda prodajne kulture u prodajnom procesu u skladu s propisanim politikama, procedurama i standardima kvaliteta servisa centralne funkcije marketinga;
 • praćenje i izvještavanje o položaju i aktivnostima tržišnih konkurenata te identifikovanju potencijalnih klijenata iz svoje nadležnosti u cilju jačanja tržišnog udjela Banke;
 • profitabilnost i rizičnost poslovanja i pojedinačnih transakcija s klijentima;
 • donošenje i predlaganje pojedinačnih odluka u kreditnom poslovanju s klijentima na osnovu Odluke o ovlašćenjima u kreditnom poslovanju;
 • upravljanje sredstvima i zaposlenima u cilju profitabilnog poslovanja;
 • upravljanje kvalitetom servisa proizvoda namijenjenih klijentima filijale;
 • održavanje registra klijenata iz područja nadležnosti;
 • nadziranje primjene propisanih procedura i uputstava u sprovođenju gotovinskih i bezgotovinskih transakcija te platnog prometa za klijente;
 • nadziranje primjene propisanih procedura i uputstava u trezorskom poslovanju;
 • dnevno praćenje, te mjesečno/kvartalno /godišnje izvještavanje o rizičnosti poslovanja u skladu sa propisanim politikama i procedurama centralne funkcije upravljanja rizicima;
 • osiguravanje, u zakonski utvrđenim rokovima, informacija o prikupljenim podacima i transakcijama u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
 • uspostavljanje kvalitetne komunikacije s lokalnom upravom i samoupravom;
 • praćenje kadrovskih potreba te izvještavanje nadležnog rukovodioca o potrebnoj kadrovskoj strukturi;
 • druge poslove koji nisu navedeni, ali prema srodnosti i logičkoj povezanosti pripadaju ovim poslovima.


Mjesto rada Herceg Novi. 

 

 1. MENADŽER ZA POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM I PRIVREDOM I – 2 IZVRŠIOCA – PODGORICA


I Uslovi: 

 • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet;
 • radno iskustvo najmanje 1 godina;
 • znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • rad na računaru.

 

II Opis poslova: 

Ovaj nivo obuhvata obavljanje jednostavnih poslova iz opisa poslova ovog radnog mjesta pod neposrednim nadzorom nadležnog menadžera. Sticanje znanja nužnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Donošenje rutinskih odluka unutar striktno definisanih procedura neposredno datih od nadležnog menadžera.

 • sve poslovne relacije Banke, razvoj novih poslovnih aktivnosti i kreditni zahtjevi sa fizičkim i pravnim licima, uključujući one koji već postoje u okviru mreže filijala;
 • reklamiranje proizvoda Banke iz okvira segmenta za poslovanje sa stanovništvom i privredom (sadašnji i potencijalni klijenti), i u skladu sa tim daje direktive direktorima filijala;
 • ispunjavanje ciljeva profitabilnosti za kreditni portfolio fizičkih i pravnih lica (svi kreditno garantni proizvodi) kao i za ostale nekreditne bankarske proizvode sa fizičkim i pravnim licima;
 • primanje, analiza i obrada kreditnih zahtjeva;
 • procjena rizičnost odobrenja i adekvatnost obezbjeđenja kredita;
 • analiza boniteta klijenta i procjena kreditne sposobnosti i mogućnosti redovnog vraćanja kreditnih sredstava, prije odobrenja kredita;
 • periodična provjera finansijskih podataka i knjiga klijenata – pravnih lica;
 • kreiranje i potpisivanje sa ovlašćenim licem filijale ugovora o kreditu do iznosa odobrenog aktima Banke;
 • primanje i obrada zahtjeva za izdavanje garancija i upućivanje predloga na odlučivanje nadležnom organizacionom dijelu Banke u skladu sa aktima Banke;
 • pokretanje postupka prinudne naplate na teret sredstava obezbjeđenja u slučaju neredovnog izmirenja kredita;
 • analiza postojećih i novih klijenata;
 • prijem dokumentacije za otvaranje i zatvaranje tekućih računa pravnih lica;
 • kontrola ispravnosti dokumentacije za otvaranje računa;
 • poslovi zastupanja u osiguranju;
 • drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Mjesto rada Podgorica.

 

 1. MENADŽER ZA POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM I PRIVREDOM I – 1 IZVRŠILAC – BAR

 
I Uslovi: 

 • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet;
 • radno iskustvo najmanje 1 godina;
 • znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • rad na računaru.

 

II Opis poslova: 

Ovaj nivo obuhvata obavljanje jednostavnih poslova iz opisa poslova ovog radnog mjesta pod neposrednim nadzorom nadležnog menadžera. Sticanje znanja nužnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Donošenje rutinskih odluka unutar striktno definisanih procedura neposredno datih od nadležnog menadžera.

 • sve poslovne relacije Banke, razvoj novih poslovnih aktivnosti i kreditni zahtjevi sa fizičkim i pravnim licima, uključujući one koji već postoje u okviru mreže filijala;
 • reklamiranje proizvoda Banke iz okvira segmenta za poslovanje sa stanovništvom i privredom (sadašnji i potencijalni klijenti), i u skladu sa tim daje direktive direktorima filijala;
 • ispunjavanje ciljeva profitabilnosti za kreditni portfolio fizičkih i pravnih lica (svi kreditno garantni proizvodi) kao i za ostale nekreditne bankarske proizvode sa fizičkim i pravnim licima;
 • primanje, analiza i obrada kreditnih zahtjeva;
 • procjena rizičnost odobrenja i adekvatnost obezbjeđenja kredita;
 • analiza boniteta klijenta i procjena kreditne sposobnosti i mogućnosti redovnog vraćanja kreditnih sredstava, prije odobrenja kredita;
 • periodična provjera finansijskih podataka i knjiga klijenata – pravnih lica;
 • kreiranje i potpisivanje sa ovlašćenim licem filijale ugovora o kreditu do iznosa odobrenog aktima Banke;
 • primanje i obrada zahtjeva za izdavanje garancija i upućivanje predloga na odlučivanje nadležnom organizacionom dijelu Banke u skladu sa aktima Banke;
 • pokretanje postupka prinudne naplate na teret sredstava obezbjeđenja u slučaju neredovnog izmirenja kredita;
 • analiza postojećih i novih klijenata;
 • prijem dokumentacije za otvaranje i zatvaranje tekućih računa pravnih lica;
 • kontrola ispravnosti dokumentacije za otvaranje računa;
 • poslovi zastupanja u osiguranju;
 • drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Mjesto rada Bar.

 

 1. REFERENT/KINJA ZA RAD NA ŠALTERU – 1 IZVRŠILAC - BAR 


I Uslovi: 

 • IV stepen, SSS gimnazija ili ekonomska škola;
 • radno iskustvo najmanje 6 mjeseci;
 • poznavanje Engleskog jezika;
 • rad na računaru.

  

II Opis poslova: 

Obavljanje jednostavnih poslova zanimanja pod neposrednim nadzorom neposrednog rukovodioca. Sticanje znanja nužnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Donošenje rutinskih odluka unutar striktno definisanih procedura.

 • otvaranje računa za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • mjenjački poslovi;
 • poslovi štednje;
 • prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica;
 • prijem zahtjeva za elektronsko bankarstvo;
 • osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom;
 • knjiženja iz djelokruga rada;
 • čuvanje dokumentacije;
 • dostavljanje izvoda klijentima za nacionalna plaćanja (pravna i fizička lica) i međunarodna plaćanja (fizička lica);
 • primanje instrukcija i naloga za plaćanje u nacionalnom i međunarodnom platnom prometu;
 • kontrola pokrića za međunarodna plaćanja;
 • poslovi zastupanja u osiguranju;
 • drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Mjesto rada Bar.

 

 1. REFERENT/KINJA ZA RAD NA ŠALTERU – 1 IZVRŠILAC - KOTOR 


I Uslovi: 

 • IV stepen, SSS gimnazija ili ekonomska škola;
 • radno iskustvo najmanje 6 mjeseci;
 • poznavanje Engleskog jezika;
 • rad na računaru.


II Opis poslova: 

Obavljanje jednostavnih poslova zanimanja pod neposrednim nadzorom neposrednog rukovodioca. Sticanje znanja nužnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Donošenje rutinskih odluka unutar striktno definisanih procedura.

 • otvaranje računa za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • mjenjački poslovi;
 • poslovi štednje;
 • prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica;
 • prijem zahtjeva za elektronsko bankarstvo;
 • osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom;
 • knjiženja iz djelokruga rada;
 • čuvanje dokumentacije;
 • dostavljanje izvoda klijentima za nacionalna plaćanja (pravna i fizička lica) i međunarodna plaćanja (fizička lica);
 • primanje instrukcija i naloga za plaćanje u nacionalnom i međunarodnom platnom prometu;
 • kontrola pokrića za međunarodna plaćanja;
 • poslovi zastupanja u osiguranju;
 • drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Mjesto rada Kotor.

 

 1. REFERENT/KINJA ZA RAD NA ŠALTERU – 1 IZVRŠILAC - ULCINJ 


I Uslovi: 

 • IV stepen, SSS gimnazija ili ekonomska škola;
 • radno iskustvo najmanje 6 mjeseci;
 • poznavanje Engleskog jezika;
 • rad na računaru. 


II Opis poslova: 

Obavljanje jednostavnih poslova zanimanja pod neposrednim nadzorom neposrednog rukovodioca. Sticanje znanja nužnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Donošenje rutinskih odluka unutar striktno definisanih procedura.

 • otvaranje računa za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • mjenjački poslovi;
 • poslovi štednje;
 • prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica;
 • prijem zahtjeva za elektronsko bankarstvo;
 • osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom;
 • knjiženja iz djelokruga rada;
 • čuvanje dokumentacije;
 • dostavljanje izvoda klijentima za nacionalna plaćanja (pravna i fizička lica) i međunarodna plaćanja (fizička lica);
 • primanje instrukcija i naloga za plaćanje u nacionalnom i međunarodnom platnom prometu;
 • kontrola pokrića za međunarodna plaćanja;
 • poslovi zastupanja u osiguranju; 
 • drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Mjesto rada Ulcinj.

 

Rok za prijavljivanje kandidata je 3 (tri) dana od dana objavljivanja oglasa.
 
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio uspješnog tima, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu: Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica, za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: hr@prvabankacg.com sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO (obavezno navesti poziciju za koju se kandidat prijavljuje). 

Napomena: Prilikom razmatranja prijava, prednost će imati kandidati sa prethodnim radnim iskustvom u bankarskim poslovima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.