Prva banka CG dio projekta „Energetski efikasan dom“ - Prva Banka Crne Gore

26.10.2020

Prva banka CG dio projekta „Energetski efikasan dom“


I ove godine, Prva banka CG učestvuje u programu „Energetski efikasan dom“, koji sprovodi Ministarstvo ekonomije u saradnji sa partnerskim firmama i bankama, a čiji je cilj smanjenje troškova grijanja i povećanje komfora u domaćinstvima, ostvarivanje značajnog smanjenja emisija CO2, kao i razvoj tržišta efikasnih sistema za grijanje i hlađenje u Crnoj Gori.

Program podrazumijeva atraktivan i održivi finansijski mehanizam u cilju primjene mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima. Za potrebe ovog Programa, Ministarstvo ekonomije je obezbijedilo 200.000€ za subvencionisanje kamata i naknada za obradu kredita za domaćinstva u Crnoj Gori za:

  • kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet, briket);
  • kupovinu i ugradnju visokoefikasnih toplotnih pumpi za grijanje objekta;
  • kupovinu i ugradnju multisplit sistema za grijanje/hlađenje objekta;
  • ugradnju termoizolacije na fasadi stambenog objekta;
  • ugradnju energetski efikasne fasadne stolarije;
  • kupovinu i ugradnju fotonaponskih sistema uz primjenu razmjene na mjestu konekcije.


U okviru Programa, građani će biti u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do 10.000€, sa periodom otplate do šest godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima, dok će Ministarstvo ekonomije subvencionisati troškove kamate i obrade kredita za cjelokupan period otplate kredita.

Programom je predviđeno da građanin stupi u kontakt sa kvalifikovanim izvođačem radova kako bi dobio detaljnije informacije o ponudi u okviru programa „Energetski efikasan dom“. Po dobijanju ponude za izvođenje radova, građanin se obraća Ministarstvu ekonomije, sa zahtjevom za dobijanje potvrde da je kvalifikovan da učestvuje u Programu “Energetski efikasan dom”, uz propratnu dokumentaciju kojom se dokazuje da je objekat na kojem će se izvoditi radovi legalan odnosno da je u procesu legalizacije. Građani zahtjeve za učešće u programu mogu dostaviti u periodu od 21.10.2020. godine do 5.11.2020.godine.

Više informacija na Energetska efikasnost u Crnoj Gori

×