19.02.2021

Obavještenje o izmjeni mjesta održavanja vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica


Obavještavaju se akcionari Prve banke da je izmijenjeno mjesto održavanja vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, sazvane za dan 27.02.2021. godine (subota) sa početkom u 12,00 časova, i da će se Skupština akcionara odžati u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141.

Za dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 (20) 409 103.

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Mr Milan Perović s.r.

×