Isplata dividende građanima koji su akcionari EPCG - Prva Banka Crne Gore

27.07.2021

Isplata dividende građanima koji su akcionari EPCG


Odluka o isplati dividende, u bruto iznosu od 29 euro centi po akciji, donešena je 29. juna  2021. godine na redovnoj Skupštini akcionara Duštva. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su 29. juna bili upisani u spisak akcionara EPCG kod Centralne depozitarne agencije.

Isplata dividende građanima koji su akcionari EPCG obavlja se od 20. jula preko mreže filijala Prve banke CG, nakon prethodne identifikacije putem važećeg dokumenta.

Više informacija možete pronaći na www.epcg.com/media-centar/saopstenja-za-javnost/epcg-dijeli-30-miliona-eura-dividende

×