Rezultat AQR-a potvrdio stabilnost i uspješnost Prve banke - Prva Banka Crne Gore

15.09.2021

Rezultat AQR-a potvrdio stabilnost i uspješnost Prve banke


Dobijeni rezultati AQR-a još jednom potvrdjuju stabilnost i uspješnost u poslovanju Prve banke i isti su najbolji demant proizvoljnih priča i insinuacija o problemima u poslovanju banke. Imajući u vidu da je jedan od ciljeva AQR-a pružanje nezavisne ocjene kvaliteta aktive i uvjeravanja svim zainteresovanim stranama u pogledu održivosti poslovanja banaka, ovim se na najbolji način legitimiše poslovanje Banke i postignuti rezultati.

Prva banka je, proaktivno djelujući, prije formalnog završetka AQR projekta, odnosno primjene rezultata AQR, a u skladu sa prethodno definisanim planovima poslovanja, u svrhu daljeg unapredjenja poslovanja, obezbijedila dodatni bafer kapitala u cilju pune usaglašenosti sa svim regulatornim zahtjevima. U navedenom kontekstu, Banka je tokom 2020. i 2021.godine smanjila rizikom ponderisanu aktivu i izvršila prodaju dijela stečene aktive, čime je ostvarila kapitalnu dobit kojom se jača njena pozicija i na adekvatan način ispunjavaju nalazi AQR.

Još jednom naglašavamo da će, nakon procesa AQR-a i aktivnosti koje je banka i preduzimala tokom procesa AQR-a, koeficijent solventnosti banke kao relativni pokazatelj kapitalne adekvatnosti iznositi oko 12% što je značajno iznad zakonom propisanog minimuma od 10%.

Prva banka ostaje posvećena preduzimanju svih daljih koraka u cilju daljeg jačanja poslovanja i povjerenja svih njenih klijenata i partnera.


PRVA BANKA CG AD PODGORICA – OSNOVANA 1901.GODINE

×