Obavještenje o odlaganju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

27.09.2021

Obavještenje o odlaganju vanredne Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Vanredna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica, sazvana za dan 27.09.2021. godine (ponedjeljak) u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, sa početkom u 18,00 časova, sa sledećim 

DNEVNIM REDOM

  1. Predlog odluke o usvajanju Statuta Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica;
  2. Predlog odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova primjerenosti člana nadzornog odbora, član upravnog odbora i nosioca ključne funkcije u Prvoj banci CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica.                


O d l a ž e   s e   za dan 30.09.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 13,00 časova, u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141.


ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Mr Milan Perović s.r.  

×