Obavještenje o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine - Prva Banka Crne Gore

01.10.2021

Obavještenje o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine


Obavještavaju se akcionari Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica da je vanredna Skupština akcionara  Prve banke održana dana 30.09.2021. godine u Podgorici, sa slijedećim
 

DNEVNIM  REDOM 

×
  1. Predlog odluke o usvajanju Statuta Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica;
  2. Predlog odluke o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova primjerenosti člana nadzornog odbora, člana upravnog odbora i nosioca ključne funkcije u Prvoj banci CG AD -osnovana 1901. godine, Podgorica.

 
Skupština akcionara Prve banke je donijela predložene odluke, koje se nalaze u dijelu Akcionari.

Podgorica, 01.10.2021. godine

 SEKRETAR BANKE

 Vesna Bogdanović s.r.