• Grad: Žabljak
  • Naselje: _
  • Adresa: _
  • Kvadratura: 75m2
  • Spratnost: P+PN (prizemlje + potkrovlje)
  • List nepokretnosti: 2224, KO Žabljak I

Za više informacija kontaktiraj nas na 

19891

×

OPIS:

Zgrada za odmor spratnosti P+PN izgrađena je na betonskim temeljima ozidanim kamenom i osnovnoj betonskoj konstrukciji. Objekat je izgrađen sa tradicionalnom planinskom arhitekturom, zidovima od drveta i drvenom krovnom konstrukcijom pokrivenom tegolom. Unutrašnjost objekta je podijeljena na dvije stambene jedinice. Parcela je uredno održavana i ograđena niskom drvenom ogradom.
U listu nepokretnosti 2224, KO Žabljak I , upisano je zemljište parcele 2794/26 i to dvorište sa površinom 89m2 i zemljište pod objektom 1, zgrada za odmor (vikendica) površine 69m2, ukupno 158m2 koje se nalazi u svojini Prve banke Crne Gore, sa obimom prava 1/1.

Namjenski kredit za stan iz bančine ponude  • Kamatna stopa već od 3,50%

  • Period otplate do 30 godina

  • Iznos kredita od 20.000€